De 7+ AANPAK biedt je een klantgericht fundament van je organisatie. Altijd en overal je belofte aan je klanten waarmaken en daarmee het aantal ontevreden klanten terugdringen. In onze 7+ VISIE lees je waarom het terugdringen van het aantal ontevreden klanten goed is voor de gezondheid van je organisatie.

Met onze 7+ AANPAK zorgen we voor een fundamenteel goede organisatie die in staat is de beloftes die je aan de klant doet waar te maken ongeacht de tijd waarop de klant contact met je heeft, de plaats waarvan hij dat doet, het kanaal dat hij gebruikt of de medewerker met wie hij contact heeft.

Onze 7+AANPAK bestaat uit een aantal elementen die we gebruiken als het nodig is.

Customer Journeys

Samen met jou en je klanten stellen we klantreizen op en in iedere stap stellen we vast hoe je je klanten het best kunt helpen, waar je klanten behoefte aan hebben en wat ze waardevol vinden. Dit is de basis voor het ontwikkelen van een Customer Experience waar klanten blij van worden en die ook aansluit bij de unieke waarden van jouw organisatie.

Value Proposition Design

In iedere stap van de Customer Journey heeft een klant andere behoeften, andere frustraties en andere dingen die hij fijn vindt. Het is de kunst daar als organisatie op in te spelen. Zodat de klantreis de reis van de klant blijft en niet een reis wordt van je organisatie waar de klant bij mag aanhaken. Een reis die aansluit bij de behoeften van de klant, waar je in iedere stap waardevol bent voor je klant, dat is een reis die je klanten een mooie ervaring biedt.

Business Model Generation

Al die goede ideeën die ontstaan inbedden in een haalbaar en winstgevend business model, dat doen we met business model generation. Het is de start van de implementatie van een goed idee. Business Model Generation is voor ons niet een invuloefening van de 9 cellen, maar een communicatiemodel met als doel het idee in al zijn facetten door te lichten, de aannames te toetsen en een implementatieplan te maken.

Business Process (Re)design

Hier maken we de stap van start-ups naar corporate bedrijven. Waar start-ups eerst nog hun beloftes kunnen waarmaken door met elkaar de handen uit de mouwen te steken, moeten corporate bedrijven het waarmaken van beloftes inbedden in bedrijfsprocessen. Wij ontwerpen die processen of verbeteren bestaande processen en zorgen ervoor dat in de bedrijfsprocessen de waarde “klant centraal” overeind blijft. We ontwerpen je bedrijfsprocessen, de besturing van de processen en de inrichting van de processen met ICT, mensen en organisatie.

Implementatie

Wij realiseren veranderingen in je organisatie. We bedenken niet alleen wat je zou kunnen doen om een echt klantgericht fundament onder je organisatie te bouwen, maar we zorgen er ook voor dat het er komt. Met onze ervaring als managers van implementatie voeren we de daad bij het woord en zorgen we ervoor dat we waarmaken wat we beloven: een klantgericht fundament onder je organisatie.

Als alles geregeld is en je hebt de basis op orde, dan heb je tijd over om innovaties te implementeren op dit fundament. Ook daar helpen we je met de 7+ AANPAK om ook deze innovaties in te bedden in je fundament.